Over VU Friesland


Volksuniversiteit Fryslân is een dienst van Bibliotheken Midden-Fryslân en is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Volksuniversiteiten zijn er voor iedereen ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond. U volgt cursussen samen met andere cursisten in een ongedwongen en gezellige sfeer. Dat maakt leren gemakkelijker en plezieriger. De cursussen van de Volksuniversiteiten zijn niet gericht op het behalen van een diploma.

Er bestaan in Nederland 100 Volksuniversiteiten en in totaal bereiken zij jaarlijks ongeveer 200.000 cursisten. Volksuniversiteit Fryslân is sinds januari 2012 een dienst van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân. Het is geen bedrijf en streeft dus niet naar winst. Inkomsten moeten de honoraria van docenten en de overheadkosten dekken.

Correspondentieadres

Volksuniversiteit Fryslân
Postbus 2556
8901 AB Leeuwarden
(058) 234 77 77
info@volksuniversiteitfryslan.nl

IBANnr: NL 70 RABO 0335411991

Vakanties

Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen is Volksuniversiteit Fryslân gesloten en vinden er geen cursussen plaats.

Schoolvakanties 2017/2018

Zomervakantie ‘17   22 juli t/m 3 september 2017
Herfstvakantie          21 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie           23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie   24 februari t/m 4 maart 2018
Goede vrijdag          30 maart 2018
Pasen                       1 en 2 april 2018
Koningsdag             27 april 2018
Meivakantie             28 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaartsdag    10 mei 2018
Pinksteren               20 en 21 mei 2018
Zomervakantie ‘18 21 juli t/m 2 september 2018

Certificaat

Cursisten die minimaal 80% van een cursus hebben gevolgd, kunnen indien gewenst na overleg met de docent een certificaat aanvragen bij het bureau van de Volksuniversiteit.

Algemene voorwaarden

Informatie over onder meer inschrijving, betaling, annulering en klachten vindt u terug in onze Algemene Voorwaarden.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom (de cursussen van) Volksuniversiteit Fryslân? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar verschijnt.


 

   

Locaties

De locatie staat bij elke cursus vermeld. De bereikbaarheidsgegevens van alle onze cursuslocaties:

Bibliotheek Leeuwarden
Postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden
Zaailand 147, 8911 BL Leeuwarden
T: (058) 234 77 77

Bibliotheek Burgum
Schoolstraat 27, 9251 EA Burgum
T: ((058) 234 77 77

Bibliotheek Grou
Burstumerdyk 6, 9001 ZC Grou
T: (058) 234 77 77

Bibliotheek Heerenveen
Burgemeester Kuperusplein 48, 8442 CL Heerenveen
T: (0513) 626675

Bibliotheek Sneek
Wijde Noorderhorne 1, 8601 AE Sneek
T: (0515) 435540

TRESOAR
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
T: (058) 789 0 789

Atelier Nyello     
Floris Versterstraat 3, Leeuwarden
T: (06) 41669785

Dekemastate
Dekemawei 5, Jelsum
T: (058) 2570020

Doarpstún Snakkerburen
Oan ‘e Dyk 56, Snakkerburen
T: 06-22901652

Fries Museum
Wilhelminaplein 92, Leeuwarden
T: (058) 255 55 00

Grafisch Atelier Friesland
Haniasteeg 61, Leeuwarden
T: (058) 2153110

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden

Museumhaven
Willemskade, Leeuwarden

Slieker
Wilhelminaplein 92, Leeuwarden
T: (058) 253 03 20

 
Inloggen
Copyright © 2012 - e-mail: